Podmienky používania

Prevádzkovateľ webu TVfilmy.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorského práva z dôvodu, že žiadne videá sa nenachádzajú na jeho serveri a nemá možnosť overiť si dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov webstránok, ktorí tieto diela sprístupňujú.

Prevádzkovateľ nie je vlastníkom stránky !

SOZA “uznáva, že použitie hypertextových odkazov a tzv. embedovacích kódov nie je verejným prenosom, resp. sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu.”
Stránka tvserialy.sk iba odkazuje na videá, tzv. embedovanie. Takéto embedovanie bolo EU súdom vyhlásené ako legálne a tým neporušujeme žiadny zákon.

Používaním našich stránok, užívateľ súhlasí s tým, že toto používanie žiadnym spôsobom neovplyvňuje jeho ochotu podporiť pôvodného autora filmov, ktoré môžete nájsť na našom webe. A ak ho ovplyvní, tak len takým spôsobom, že ho motivuje v podporovaní pôvodného autora filmov.

zdroj: https://edri.org/cjeu-embedding-copyright-infringement/                                                                                                     http://www.scribd.com/doc/244360017/EuGH-C-348-13-Framing