DMCA

Oznámenie o porušovaní autorských práv

Je Vaše dielo chránené Vašim autorským právom a neumiestnili ste ho na túto odkazovanú stránku ? Oznámte nám prosím, túto informáciu prostredníctvom e-mailu, ktorý udávame nižšie, jedine v prípade, že nechcete aby sme na toto video naďalej odkazovali.

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EU, SR, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA – o odobratí odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľa autorských práv. TVfilmy.sk rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na embedovaných videách. Ak sa domnievate, že Vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je verejne prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, nahláste nám túto toto domnelé porušenie Vašich autorských práv.

Poskytnete nám náležité informácie:

  1. Úplný popis diela chráneného autorskými právami, či iného duševného vlastníctva, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka
  2. Elektronický alebo fyzický popis (inú jedinečnú a overenú identifikačnú známku) osoby poverenej jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či iného duševného vlastníctva.
  3. Odkaz a popis, kde konkrétne sa na webe tvsfilmy.sk nachádza odkaz, ktorého sa podľa Vášho tvrdenia porušenie týka
  4. Vaše kontaktné údaje (meno, adresa, tel.č. a email). Tieto informácie slúžia len na kontaktovanie a bližšie informácie z našej strany.
  5. Vaše prehlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom alebo zákonom. Vami podpísane prehlásenie, s vedomím trestnej postihnuteľnosti za krivú prísahu, že hore uvedené informácie vo Vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv, či iného duševného vlastníctva resp. ste poverený jednať v zastúpení vlastníka autorských práv, či duševného vlastníctva.
  6. Na Váš podnet budeme odpovedať do 10 pracovných dní.

Všetky DMCA oznámenia posielajte na mail tvserialy.sk@gmail.com